baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

ORGANIZING COMMITTEE

Professor in the Faculty of History of AMU
Faculty of History of AMU

RESEARCH INTERESTS:

Contemporary Anglo-American theory and the history of historiography, methodology of history, comparative theory of humanities and social sciences, the ecological humanities, studies on genocide and ecocide, dead body studies, non-European approaches to the past.

SELECTED PUBLICATIONS:

 • Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała [Nekros. Introduction to ontology of a dead body], Warszawa 2017
 • Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości [History – Today. Theoretical problems of knowledge about the past], Cracow 2014 (ed., with Tomasz Wiślicz, Rafał Stobiecki
 • Historia egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej [Existential History. Critical Approach to Narrativism and Emancipatory Humanities], Warsaw 2012
 • Історія, гуманітаристика, сучасність. Дослідження з теорії знання про минуле [History, Humanities, Present: Studies in Theory of Historical Knowledge], Київ 2012
 • French Theory w Polsce [French Theory in Poland], Poznan 2010, (ed., with Mirosław Loba)
 • Re-Figuring Hayden White, Stanford 2009 (ed., with Frank Ankersmit, Hans Kellner)
 • Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce [Unconventional Histories. Reflections on the Past in the New Humanities], Poznan 2006
 • Encounters: Philosophy of History After Postmodernism, London 1998 (ed.)

MEMBERSHIP IN SCHOLARLY ORGANIZATIONS IN POLAND AND ABROAD:

 • International Commission of Theory and History of Historiography (president)
 • The Poznan Society of Friends of Sciences
 • The Historiographic Society
 • The Polish Historical Society
 • The Committee on Cultural Studies of the Polish Academy of Sciences
 • The Committee on Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences