baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

EXECUTIVE COMMITTEE

Chairman
Professor at the Faculty of History of the AMU

RESEARCH INTERESTS:

Polish lands in the period of partitions, with the focus on demographic issues, socio-economic history, social mobility and migration processes, history of women and family; national relations in Poland in the 19th and 20th century, in particular the history of German and Jewish people, as well as the Polish-German-Jewish relations, notion of identity, consciousness and historical memory in Poland in the 19th and 20th century; historiography and source studies of the 19th and 20th century.

SELECTED PUBLICATIONS:

 • Od Zjazdu w Łodzi do Zjazdu w Szczecinie. Bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku [From the Congress in Łódź to the Congress in Szczecin. Evaluation of Research on the History of the Nobility and Landed Gentry in the Polish Lands in the 19th Century], Warszawa 2017 (ed., with K. Karolczak)
 • Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół przyszłej syntezy [History of Women in Poland. A Discussion about a Future Handbook], Poznan 2014
 • Approaches to Slavic Unity: Austro-Slavism, Pan-Slavism, Neo-Slavism, and Solidarity Among the Slavs Today, Poznan 2013 (ed., with F. Hadler)
 • Słowianie – idea i rzeczywistość. Zbiór studiów [The Slaves – Idea and Reality. Collected Studies], Poznan 2013 (ed., with M. Saczyńska)
 • Dwa życia jak dwa psalmy. Historia mówiona Leona i Toshy Jedwab opowiedziana Evie Urbach [Two Lives as Two Psalms. An Oral History Told to Eva Urbach by Leon and Tosha Jedwab], Poznan 2012 (ed.)
 • Aktywność kobiet w organizacjach zawodowych i gospodarczych w XIX i XX wieku [The Activity of Women in Professional and Economic Organizations in the 19th and 20th Centuries], Poznan 2007 (ed.)
 • O nowy model historycznych badań regionalnych [On a New Model of Researching Regional History], Poznan 2007 (ed.)
 • Siła mitu. Żydzi w Poznańskiem w dobie zaborów w piśmiennictwie historycznym [The Power of Myth. Jews in Posnania During the Era of the Polish Partitions in Historical Writing], Poznan 2004
 • Mechanizmy zamorskich migracji łańcuchowych w XIX wieku: Polacy, Niemcy, Żydzi, Rusini. Zarys problemu [Mechanisms of the Overseas Chain Migrations in the 19th Century: Poles, Germans, Jews, Ruthinians. An Outline], Cracow 2004 (with D. Praszałowicz, A.A. Zięba)
 • Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy [Self-Modernization of Societies in the 19th Century: the Irish, Czechs and Poles], Poznan 1999 (ed., with L. Trzeciakowski)
 • Die Posener Familie 1815-1848, Lüneburg 1996

MEMBERSHIP IN SCHOLARLY ORGANIZATIONS IN POLAND AND ABROAD:

 • International Committee of Historical Sciences (member of the board)
 • Committee of Historical Sciences of the Polish Academy of Sciences (member of the board)
 • Commission Internationale des Études Historiques Slaves
 • Polish Association for Jewish Studies
 • International Commission of Historical Demography
 • Polish Historical Society
 • Poznan Society of Friends of Sciences