baner-graficzny
baner-graficzny
PL EN FR

EXECUTIVE COMMITTEE

Professor at the Faculty of History of the AMU

RESEARCH INTERESTS:
General history and history of Poland in the Early Modern Period, with the focus on the history of the Grand Duchy of Lithuania (especially the history of Vilnius and its inhabitants) and history of traditions in the 17th and 18th century.

SELECTED PUBLICATIONS:

  • Więzi emocjonalne między małżonkami w testamentach mieszkańców Wilna i jego okolic z lat 1733-1763 [The Emotional Ties Between Spouses in Wills of the Residents of Vilna and Its Surrounding from the Years 1733-1763], [in:] Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń – dwa światy, ed.: A. Chłostak-Sikorska, B. Popiołek, M. Gadocha, Warsaw 2015, pp. 95-106
  • „Wileński świat” Zygmunta Augusta w monografii miasta pióra Józefa Ignacego Kraszewskiego [“Vilna World” of Sigismund Augustus in the Józef Ignacy Kraszewski’s City Monograph], Studia Europaea Gnesnensia, 12, 2015, pp. 275-294
  • Uroczystości rodzinne w Wilnie za Augusta III (1733-1763) [Family Celebrations in Vilna in the August III’s Times (1733-1763)], Poznan 2014.
  • La propagande comme outil du jeu politique. Catherine II et ses pratiques de la propaganda politique en Pologne et en France dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, [in:] Jeux et sports de la Renaissance à nos jours, ed. M. Forycki, A. Jakuboszczak, M. Serwański, Poznan 2013 (with K. Napierała)
  • Wjazd na województwo wileńskie Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybeńki” jako przykład specyfiki kultury dworów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim [Michał Kazimierz Radziwiłł’s Accession of the Palatinate of Vilna: An Illustration of the Specificity of Magnate Court Culture in the Great Duchy of Lithuania], [in:] Europejski Wiek Osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, ed. M. Dębowski, A. Grześkowiak-Krwawicz, M. Zwierzykowski, Cracow 2013, pp. 307-321

MEMBERSHIP IN SCHOLARLY INSTITUTIONS IN POLAND AND ABROAD:

  • Polish Historical Society (treasurer of the Poznań branch)
  • Polish Society for Eighteenth Century Studies